OCEANA LONDON SHOP

  • Dự án: OCEANA LONDON SHOP
  • Năm hoàn thiện: 2017
Kiến trúc sư chủ trì : Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Cảnh
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến,  Võ Đình Triều, Lê Xuân Trường
Năm hoàn thiện: 2017
Địa điểm: 9/9 Nguyễn Tri Phương , Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *