PI VILLA

  • Dự án : PI VILLA
  • Năm hoàn thiện: 2019
Chủ trì thiết kế: Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Cảnh
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến,  Võ Đình Triều, Nguyễn Đồng Tuấn
Năm hoàn thiện: 2019
Địa điểm: BT09 – Embassy Garden , Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *