" /> PÙ LUÔNG RETREAT - Pentacom

PÙ LUÔNG RETREAT

  • Dự án : PÙ LUÔNG RETREAT
  • Năm hoàn thiện : 2017
Kiến trúc sư chủ trì : Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Cảnh
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến,  Võ Đình Triều, Lê Thu Phương
Năm hoàn thiện: 2017
Địa điểm: Khu sinh thái Pù Luông, Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *