" /> TR GARDEN VILLA - Pentacom

TR GARDEN VILLA

  • Dự án: TR GARDEN VILLA
  • Năm thực hiện: 2016
Chủ trì thiết kế: Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Cảnh
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến, Võ Đình Triều, Lê Thu Phương
Năm hoàn thiện: 2016
Địa điểm: Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *