" /> LOVIN’S SPA - Pentacom

LOVIN’S SPA

  • Dự án : LOVIN’S SPA
  • Năm hoàn thiện : 2019
Kiến trúc sư chủ trì : Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Cảnh
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến,  Võ Đình Triều, Lê Thu Phương
Năm hoàn thiện: 2019
Địa điểm: 37 Tô Ngọc Vân, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *