Các kích thước cần lưu ý đến tầm với, tầm nhìn, tầm kiểm soát, chiều cao khi ngồi trong thiết kế nội thất

Cùng tham khảo các kích thước cần lưu ý đến tầm với, tầm nhìn, tầm kiểm soát, chiều cao khi ngồi của người sử dụng trong thiết kế nội thất:
Nguồn: Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *